Zašto distribuiramo i promovišemo sredstva za pranje i čišćenje engleskog proizvođača Hysolv: Cling 2 i CleanDown i Intehygiene: Interdor šampon za pranje krmača?

Pranje i čišćenje objekata, (a ponekad i životinja), redovne su radnje i to ne samo u stočarskoj proizvodnji. Nažalost one su često zapostavljene i ne pridaje im se naročita pažnja (posebno u govedarstvu i svinjarstvu), što je vrlo pogrešno ako se ima u vidu višestruka svrha ovih operacija:

  • Uklanjanje zaostalih organskih materija

    Nikakvo mehaničko pranje ne može ukloniti organske materije sa površina opreme i objekta. Tokom vremena, na površinama se stvara tanak, često nevidljiv proteinski film vezan za podlogu hidrofobnim vezama. Ovaj film je idealna podloga za opstanak svih vrsta mikroorganizama, pa i patogena. Uobičajenim, jednostavnim sredstvima za pranje (npr. kaustična soda) ovaj film nije moguće ukloniti.

  • Smanjenje broja mikroorganizama

    Ako uporedimo „ovlaš“ pranje sa kvalitetno obavljenim pranjem, broj mikroorganizama po jedinici površine se razlikuje najmanje 106, odnosno milion puta.

  • Priprema za dezinfekciju

    Kvalitetno oprane i očišćene površine obezbeđuju idealne uslove za efikasno delovanje dezinfekcionih sredstava.

Smanjenje broja mikroorganizama

Šta se sve i u kojim oblastima može prati ovim sredstvima?

Sa Interdor-om koji proizvodi Interhygiene (Nemačka), peru se samo krmače.

Ostala dva sredstva CLING 2 i CLEANDOWN razvila je Engleska kompanija Hysolv i sa njime se mogu prati:

Preporučujemo proizvode

INTERDOR ®

Namenjen je pripremi krmača za ulazak u prasilište.

Potpuno je neškodljiv za životinje.

Sa njim će se sa krmača ukloniti prljavština, omekšati njihova koža a NAROČITO će im se sa dlake skinuti jaja parazita.

CLING-2 ®

Nekorozivan!!!
Namenjen pranju objekata, opreme i vozila.

Nanet uz pomoć aparata pod visokim pritiskom - snažno prodire i bogato peni.

CLEANDOWN ®

Namenjen pranju ISKLJUČIVO veoma prljavih, tvrdih površina (beton, cigla, drvo) NIJE za metale i plastiku.

Iz jednog (ili iz više) puta razlaže stare naslage masnoća, organskih materija i skorene nečistoće.

Napomena:
Ovom sredstvu može da se poveća efikasnost (baš dugo nečišćeni aspiratori iznad roštilja, komore za dimljenje...) u odnosu na naslage „katrana“, tako što se radni rastvor, pojačava na 10%, (ako je u pitanju drvo do 5%), i pravi se ne sa hladnom, nego sa vodom zagrejanom do 60°C, a i sama komora se, ako ima mogućnosti, pre tretmana zagreje.