Zašto distribuiramo i promovišemo dezinfekciona sredstva nemačkog proizvođača INTERHYGIENE?

INTERHYGIENE se 40 godina bavi dezinfekcijom kao osnovnim i glavnim poslom u Nemačkoj u kojoj su parametri za dezinfekciju standardizovani i podvrgnuti proverama, a izvozi svoje dezinficijense u više od 100 drugih zemalja.

Koncept INTERHYGIENE leži na principima:

  • prethodno (redovno) čišćenje i pranje su od nezamenljive važnosti kao priprema za dezinfekciju
  • sprej (prskanje vodenog rastvora) je najefikasniji način nanošenja i penetracije dezinficijensa
  • posebna (specijalna) dezinfekcija postiže se prilagođavanjem dezinficijensa svojstvima infekata, a ne podizanjem njegove koncentracije
InterHygiene logo

INTERHYGIENE obezbeđuje vrlo konkretne i uspešne programe za suzbijanje patogena kod svih životinjskih vrsta:

INTERHYGIENE proizvodi tečne, koncentrovane dezinficijense, namenjene da zadovolje posebne zahteve u pogledu odgoja, tova, eksploatacije, transporta, čuvanja životinja i njihove hrane.

Svi proizvodi INTERHYGIENE:

Najsnažniji od njih, INTERCID i INTERKOKASK, i to u najjačem preporučenom rastvoru, NEMAJU korozivno dejstvo prema metalnim i nemetalnim materijalima (ispitano u IHTM-u Beograd)

Uporedna lista dezinfekcionih sredstava za objekte za 2016 godinu Nemačka veterinarska komora DVG

Izveštaj Instituta za hemiju tehnologiju i metalurgiju

Lista sredstava za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti Engleska Agencija za zdravlje životinja i veterinarska laboratorija – DEFRA/AHVLA

Intehygiene Gmbh

Šta se sve i u kojim oblastima dezinfikuje sredstvima INTERHYGIENE?

Dezinfikuju se: objekti, oprema, prostirka, žive životinje, čizme, vozila za prevoz žive stoke, mesa, gotovih proizvoda, stočne hrane; površine u dodiru sa životinjama, mesom, hranom, sirovinama, otpadom organskog porekla, uzorcima; oprema i uređaji u fabrikama stočne hrane, oprema za hranjenje i napajanje, cevodi, voda za napajanje stoke...

U oblastima: stočarstva svakog tipa, u depoima i utovarnim rampama, u ZOO-vrtovima, odgajivačnicama, ergelama, golubarnicima, veterinarskim objektima, Institutima, laboratorijama, azilima... U klaničnoj industriji, preradi mesa i drugih namirnica, u hladnjačama, skladištima svakog tipa, u ugostiteljskim i trgovačkim objektima...

Kako svaki konkretan problem ima i konkretno rešenje, Interhygiene svojim korisnicima obezbeđuje stručnu podršku u uspostavljanju kontrole nad patogenima koje konkretno žele da kontrolišu.

Koji su "udarni" proizvodi INTERHIGIENE?

INTERCID®

Namenjen je dezinfekciji objekata, opreme, transportnih sredstava, čizama... Ima jednako snažno dejstvo prema bakterijama, virusima i gljivicama.

Kao sredstvo širokog spektra, daje odličan odnos efikasnosti i cene koštanja.

INTERKOKASK®

Namenjen je kontroli najtežih i neobičnih patogena i rešava najteže bakterijske infekcije (TBC, B.anthracis, Clostridia itd) sve vrste oocista kokcidija, jaja askarida, sve razvojne oblike Crvene pipe, itd.

Strateški primenjen na farmama dovodi do potpune promene statusa patogena.

Sadrži hlorokrezol - snažan rastvarač masti koji prodire kroz trostruku opnu.

INTERDES F®

Namenjen je dezinfekciji i čišćenju površina vezanih za ljudsku i životinjsku ishranu i boravak.

Nema miris i ukus, potpuno je neškodljiv za toplokrvne životinje i koristi se u njihovom prisustvu.

Visoko je efikasan protiv bakterija i gljivica bitnih za bezbednost u prehrambenoj industriji, i to: Salmonella, Staphylococcus, Enterococcus, Proteus, Pseudomonas i Candida albicans.

INTER AQUADES®

Namenjen je za dezinfekciju sistema za napajanje - uklanja biofilm (ostaci vitamina, vakcina i lekova primenjenih kroz vodu koju su naselile zelene alge) koji inače produžava opstanak patogenima iz sistema za napajanje i najčešći je uzrok „neobjašnjivih“ ponovljenih infekcija.

Koristi se i za stalnu sanitaciju vode. Laboratorijski testiran i potvrđeno efikasan protiv sledećih uzročnika: S.aureus, S.faecium, Salmonella, Lactobacillus, P.aeruginosa, E.coli, Citrobacter spp, zelene alge, Candida albicans.