Dobrodošli na sajt preduzeća za trgovinu i usluge
„Žilović i Žilović“ d.o.o.

Postojimo skoro 30 godina i bavimo se uslugama i trgovinom, pretežno u oblasti prehrane i poljoprivrede, a kao registrovana veterinarska veledrogerija vršimo promet na veliko, lekova i srodne robe.

Poslednjih godina usmerili smo našu pažnju ka opštoj zdravstvenoj prevenciji jer se svaki proizvođač u našem okruženju trudi se da smanji troškove u „živoj proizvodnji“ - tržišna utakmica ne oprašta gubitke, škartove ni prekomernu upotrebu hraniva ni lekova.

Lekovi su neophodni (trošak) u stočarskoj proizvodnji ali se postavlja pitanje mere njihove upotrebe.

Postoji stalna potreba da se upotreba lekova smanji, (ne samo zbog troškova nego i zbog zahteva tržišta za manjom upotrebom antibiotika), a sa druge strane u celoj Evropi su evidentno prisutni novonastali sojevi bakterija koji su polirezistentni na antibiotike.

Put ka smanjenju upotrebe antibiotika ima više koraka:

Potreba za našom osnovnom delatnosti (veletrgovina lekovima pa time i antibioticima) nikada neće sasvim prestati, ali uloga kvalitetnih vakcina, (kao i vitamina i vodotopivih lekova) sve više dobija na značaju

Podaci o nama kao privrednom društvu:

Broj registracije u APR-u: BD 7699
Poslovno ime: ŽILOVIĆ i ŽILOVIĆ preduzeće za trgovinu i usluge doo
Status: aktivno privredno društvo
Pravna forma: jednočlano privredno društvo sa ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja: 05.09.1991.
Sedište: Beograd - Vračar, ulica i broj - Beogradska 39/II
Matični broj: 07748191
Poreski indentifikacioni broj: 100210941
Šifra delatnosti 4690
Naziv delatnosti: nespecijalizovana trgovina na veliko
Računi:
Banca Intesa 160-343716-38
Raiffeisenbank A.D. 265-1100310004749-61
Vojvođanska banka A.D. 325-9500600053730-74

Mini Galerija